تیم ما

نیلوفر افشارمنش
مسئول دفتر

حسین ربیعی
مدیر مسئول و صاحب امتیاز

 
 

محدثه نظری
حسابدار - انفورماتیک

الهه بهرامی
مدیر آتلیه طراحی

رضا فخردوزان
طراح سایت

میثم بابا خانی
مدیر استودیو عکاسی